Płaskorzeźba – Eryk Lipiński
Muzeum Karykatury – Warszawa, Muzeum Medalierstwa – Wrocław, 
Muzeum Miedzi – Legnica.

Medal – Jan Paweł II – brąz lany, patynowany
Ø 192 mm

MEDALION 
Jan Paweł II
– brąz lany 16,3 x 23 cm

MEDALION 
J.L Radwanowski – brąz lany 16,2 x 22,4 cm

„Sprawność techniczna i dokładność oraz dbałość o szczegóły powoduje,
że wykonane przez Henryka Kułaka portrety są sugestywnymi rzeźbiarskimi dziełami.”
Dyrektor Muzeum Sztuki Medalierskiej – Zdzisław Olszanowski,  
Wrocław, 14.06. 2004 

Powrót – Realizacje