Sztandar 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu 
i głowica drzewca.

Inne realizacje:
głowica sztandaru Technikum Rolniczego w Legnicy,
kwerenda herbu Księstwa Legnickiego – Szkoła Chorążych  w Legnicy,
wykonanie głowicy i projektu sztandaru Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy,
projekt sztandaru Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy,
wykonanie głowicy sztandaru Związku Sybiraków

Powrót – Realizacje