ARTBRONZE

HERBY

INSYGNIA

INKRUSTACJE

MEDALE

MONOGRAMY

STATUETKI

SZTANDARY

TABLICE PAMIĄTKOWE

RZEŹBA PORTRETOWA

ZNAKI FIRMOWE

KILOMETR ZERO

PROJEKTY

HERALDYCZNE

OPRACOWANIA

ARTYSTA      PLASTYK   ·   BRĄZOWNIK   ·   HERALDYK

PRACOWNIA   AUTORSKA   SZTUK   PLASTYCZNYCH

Tablica, medal, znak firmowy, herb, rzeźba portretowa, monogram lub insygnium, wykonane w ciekawej formie rzeźbiarskiej, podnoszą prestiż, jak również mogą stanowić wyraz upamiętnienia wydarzenia, czy podkreślać czyjeś zasługi.

Udział  w ponad 60-ciu wystawach i konkursach m. in. w:
Arras – 1994, Bazylea – 1991, Düseldorf – 1980, Hamburg – 1989,
Kraków – 1984, 93, 95,  Lipsk – 1995, Monachium – 1993,
Nowy Jork – 1992, Öland – 1985, Poznań – 1984, 93, 
Warszawa – 1983, 98, 95, 2007, 14, Wiedeń – 1983, 84,
Wiesbaden – 1999, Wrocław – 1981, 98, 99, Čzeská Skalice – 2019, 
Częstochowa – 1992,  Dębica – 2004, Jelenia Góra – 1995,
Kudowa – 2019,  Legnica – 1989, 92, 97, 2006, 15, 
Wałbrzych – 1980

Henryk Kułak 1950 – 2024,
artysta plastyk, brązownik, heraldyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Posiada odznakę „Zasłużony dla miasta Legnicy” oraz tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Kłodzkiej.Zawodową biografię artysty można znaleźć w:  Mistrzowie rękodzieła Warszawa 1985,  Ars  Heraldyka – Współczesna sztuka heraldyczna w Polsce Wyd. DiG Warszawa 1995,  Who is who w Polsce Wyd. AG, Szwajcaria 2005,  Legniczanie – znani, sławni, zasłużeni 1945-2007 Legnica 2008,  Szkice legnickie  XXX  TPN  Legnica 2009, PORTRETY LEGNICZAN – Legniczanie znani i lubiani. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Legnicy  2020Realizacje plastyczne autora znajdują się m. in. w
Anglii, Australii, Azerbejdżanie, Francji, Japonii,  Kanadzie, Kenii, Luksemburgu, Meksyku, Niemczech, Polsce, Rosji, RPA, Szwecji, USA, Watykanie i Wenezueli. Dzieła te są w wielu muzeach i kościołach, instytucjach i kolekcjach prywatnych z tego 7 prac w Watykanie. Za swoje dokonania artystyczne autor był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Projekty:
Aplikacja portretowa Sułtana Brunei  HASSANAL  BOLKIAH. Aplikacja z monogramem Sułtana Brunei. Aplikacja portretowa Króla Arabii Saudyjskiej ABDULLAH  BIN  ABDUL  AZIZ  AL – SAUD. Aplikacja z monogramem Króla (Królestwa) Arabii Saudyjskiej. 

Powrót – Strona główna